مکتوبات مشاوره

تاثیر خود مراقبتی در زندگی

تاثیر خود مراقبتی در زندگی

خودمراقبتی قسمتی از زندگی روزانـه اسـت. خود مراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود حفاظت ...

موانع رشد استعداد کودکان و راهکارهایی برای والدین

موانع رشد استعداد کودکان و راهکارهایی برای والدین

استعداد، توانایی ذاتی انسانها در انجام کارهای مختلف است. هیچ انسانی بدون استعداد متولد نشده است، اما تعداد زیادی از انسانها از استعداد خود آگاه نیستند. استعدادیابی فرایندی است که در طی آن توانمندیهای ذاتی ...

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات خوردن یک راهنمای متمرکز بر فرآیند برای درمان کم خوری و پرخوری عصبی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات خوردن یک راهنمای متمرکز بر فرآیند برای درمان کم خوری و پرخوری عصبی

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات خوردن، به درمان انواع اختلالات خوردن با استفاده از رویکرد اکت می‌پردازد. این کتاب به زبانی گیرا و بسیار کاربردی، به تعریف درمان مبتنی بر پذیرش ...

کتاب اتیسم به زبان ساده

کتاب اتیسم به زبان ساده

اتیسم اختلال عصب رشدی است که در سه سال اول زندگی کودک نمایان می‌شود. مهم‌ترین علائم آن نقص در برقراری ارتباط، مشکل در تعاملات اجتماعی، وجود الگوهای محدود و تکراری در رفتار، علائق و فعالیت‌ها ...

اثربخشی معنویت درمانی برکیفیت زندگی

اثربخشی معنویت درمانی برکیفیت زندگی

در این مطلب قصد دارم درمان چند بعدی معنوی، برای کیفیت زندگی و مراجعانی که با علائم بالینی افسردگی یا سوگ، مانند غم، بی¬لذتی، دلتنگی، ناامیدی، تحریک¬پذیری و یا اضطراب، استرس و همچنین افزایش بهزیستی ...

کتاب خودشناسی با روش یونگ اثر مایکل دانیلز با ترجمه اسماعیل فصیح

کتاب خودشناسی با روش یونگ اثر مایکل دانیلز با ترجمه اسماعیل فصیح

خودشناسی با روش یونگ با استفاده از تکنیک رمزواژه شیوه‌ی جالبی را بر اساس نظریه‌های یونگ ارائه میکند. با این تکنیک میتوان تیپهای مختلف روان‌شناختی را مشخص کرد و ساختارها و پویایی شخصیت هر یک ...