معرفی اندیشکده بانوان

تعداد بازدید:۳۷۷

اندیشکده بانوان ذیل معاونت پژوهشی این واحد فعالیت می نماید. در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه‌ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشخص می کنند، از این رو، سازمان های بزرگ برنامه ریز در این فضای پیچیده به جز معاونت ها و ادارات مختلفه برنامه ریز که اغلب مشغول کار اجرایی هستند، نیازمند فضایی هستند که به ایده پردازی، آینده پژوهی و تصمیم سازی بپردازند. چنین فضاهایی تحت عنوان اندیشکده به بررسی و پژوهش درباره مسائل مختلف جامعه پرداخته و برای آنها راهکار ارائه می دهند. این اندیشکده ها از یک سو به مراکز علمی و آکادمیک پیوند می خورند و از سوی دیگر با حوزه سیاست گذاری در ارتباط هستند و همین امر آنها را از نهادهای صرفا سیاسی یا آکادمیک متمایز کرده و قدرت تأثیرگذاری آنان را افزایش می دهد.

یکی از مسائلی که نیازمند چنین رسیدگی ای است مسائل مربوط به بانوان می باشد. پررنگ کردن نقش بانوان در پیشرفت کشور نیازمند تمرکز بر مسائل متفاوتی از جمله توانمندسازی و سلامت اجتماعی تحکیم خانواده تعالی جایگاه خانواده، فرزندآوری و تمدن اسلامی است که در مرکز فعالیت‌های این اندیشکده قرار دارد و در قالب کارگروه های ذیل بدان ها پرداخته می شود:

1. کارگروه تمدن اسلامی

2. کارگروه توانمندسازی

3. کارگروه سلامت اجتماعی

4. کارگروه تعالی خانواده (تشکیل، تحکیم، فرزندآوری)

5. کارگروه مطالعات تطبیقی

 

اطلاعات تماس:

02166723818

instagram.com/womenthinktank_jda