دعوت به همکاری جهت تدریس

فرم درخواست همکاری
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  2
 • نام پدر*
  3
 • محل تولد*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  6
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید
  7
 • گروه تحصیلی*گروه تحصیلی خود را انتخاب کنید
  8
 • دانشکده*دانشکده خود را انتخاب کنید
  9
 • محل اخذ مدرک تحصیلی*
  10
 • سابقه تدریس*
  11
 • برخی از دوره های که تا به حال تدریس کرده اید*
  12
 • نام دانشگاه ها و موسساتی که در آنجا تدریس نموده اید*
  13
 • آیا عضو هیئت علمی دانشگاه می باشید ؟*
  14
 • رتبه علمی دانشگاهی*
  15
 • وضعیت شغلی*
  16
 • کتب تالیف شده*
  17
 • تالیف و چاپ مقاله*
  18
 • مایل به تدریس چه دوره و دروسی می باشید ؟*
  19
 • نشانی دقیق پستی*
  20
 • شماره تلفن همراه*
  21
 • شماره تلفن اضطراری*
  22
 • آدرس پست الکترونیکی*
  23
 • ارسال فایل رزومه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   24