تمدن اسلامی

تعداد بازدید:۲۱۰

 

این کارگروه با استفاده از تدوین سند راهبردی حیات مطلوب دختران با الگوگیری از الگوی سوم زن، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و تعامل بین اساتید و صاحب‌نظرین حوزه جهت نظریه‌پردازی و پوشش خلأهای نظری، برگزاری سیر مطالعاتی دانشجویی در حوزه الگوی سوم زن، انجام مصاحبه‌های علمی و برگزاری جلسات فوکوس گروپ و تدوین اسناد سیاستی کاربردی بر سه حوزه متمرکز خواهد بود: 
• حوزه اول که بر تبیین الگوی سوم متمرکز خواهد بود، رویکرد خود را «ترسیم، برجسته‌سازی و روشن کردن راه زن مسلمان ایرانی» و همچنین «پرکردن خلأهای نظری و نظریه‌پردازی با استفاده از تعالیم اسلام» برای تبیین این الگو می‌داند. برای این مرحله اهداف ذیل تعریف شده‌اند:
    1. احصاء شاخصه‌های الگوی سوم زن در قرآن، روایات و سیره اهل بیت(ع)، نهج‌البلاغه و دیگر متون دینی
    2. احصاء شاخصه‌های الگوی سوم زن در شخصیت بانوان شاخص اسلام
    3. تبیین الگوی سوم حیات فرهنگی- اجتماعی زنان
    4. تبیین الگوی سوم حیات اقتصادی زنان
    5. تبیین الگوی سوم حیات حقوقی زنان
    6. تبیین الگوی سوم حیات معنوی زنان
• حوزه دوم بر ترویج الگوی سوم تمرکز خواهد کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مورد، «خالی کردن ذهن از کلیشه‌های افکار غربی و رد مرجعیت آن» و «تلاش در راستای وحدت کشورهای اسلامی به‌عنوان ملّت‌های هم‌افزا در جهت رسیدن به تمدّن نوین اسلامی» است.
    1. ترویج گفتمان و بیگانگی‌زدایی و پرورش رویکرد انتقادی بانوان با الگوی سوم زن
    2. نخبه‌سازی و معرفی نخبگان منطبق با الگوی سوم زن
    3. ترویج گفتمان الگوی سوم در جهان اسلام
• حوزه سوم بر تبیین نقش زن تراز اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب با توجه به نتایج دو حوزه قبل متمرکز خواهد بود.