مقالات

تاثیر خود مراقبتی در زندگی

تاثیر خود مراقبتی در زندگی

خودمراقبتی قسمتی از زندگی روزانـه اسـت. خود مراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود حفاظت ...

موانع رشد استعداد کودکان و راهکارهایی برای والدین

موانع رشد استعداد کودکان و راهکارهایی برای والدین

استعداد، توانایی ذاتی انسانها در انجام کارهای مختلف است. هیچ انسانی بدون استعداد متولد نشده است، اما تعداد زیادی از انسانها از استعداد خود آگاه نیستند. استعدادیابی فرایندی است که در طی آن توانمندیهای ذاتی ...

اثربخشی معنویت درمانی برکیفیت زندگی

اثربخشی معنویت درمانی برکیفیت زندگی

در این مطلب قصد دارم درمان چند بعدی معنوی، برای کیفیت زندگی و مراجعانی که با علائم بالینی افسردگی یا سوگ، مانند غم، بی¬لذتی، دلتنگی، ناامیدی، تحریک¬پذیری و یا اضطراب، استرس و همچنین افزایش بهزیستی ...