مرکز علمی کاربردی تهران۴

تعداد بازدید:۹۰۳۳

مرکز علمی کاربردی تهران 4 وابسته به جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س) به عنوان تنها مرکز آموزش علمی کاربردی با رویکرد تک جنسیتی (ویژه خواهران) در کشور می باشد که در مهرماه سال 1387 با پذیرش 110 دانشجو به صورت پودمانی در مقطع کاردانی در دو رشته تکنولوژی آموزشی و تربیت مربی مراکز پیش از دبستان آغاز به فعالیت نمود و در بهمن ماه همان سال در مقطع کاردانی به صورت ترمی در سه رشته تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، مترجمی زبان انگلیسی و طراحی پوشاک با ظرفیت 150 نفر ثبت نام نمود.

در حال حاضر بیش از 1000 دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در 13 رشته تحصیلی در این مرکز مشغول به تحصیل می باشند.