مهارت های پولساز

تعداد بازدید:۴۵

یکی از مهارت هایی که هر فردی برای حضور در جامعه و بازار کار به آن نیاز مند است مهارت های درامد زا هستند. مرکز آموزش‌های تخصصی جهاددانشگاهی واحد الزهرا (س) بر مبنای یکی از رسالت‌های جهاد دانشگاهی که تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است تلاش دارد تا  با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های آموزشی این نهاد، بستر و زمینه‌های جدید آموزشی را برای برگزاری دوره های مهارتی ضروری و کاربردی جهت استفاده دانشجویان فراهم آورد.