کارگروه ها

تعداد بازدید:۲۸۷

با عنایت به یافته‌های فاز مطالعاتی اندیشکده بانوان (بررسی اسناد ملی، بین‌المللی و مصاحبه با خبرگان) در برنامه سه سال اول، اندیشکده شامل کارگروه‌هایی مسئله‌محور می‌باشد. این کارگروه‌ها عبارت‌اند از:
 

1. کارگروه تمدن اسلامی

2. کارگروه توانمندسازی

3. کارگروه تعالی خانواده (تشکیل، تحکیم، فرزندآوری)

4.کارگروه سلامت اجتماعی

5. کارگروه مطالعات تطبیقی