دپارتمان

تعداد بازدید:۲۶۸

 

امروزه بدلیل تنوع هر جامعه و رابطه آن با دیگر جوامع، افراد بر پایه فرهنگ خویش نیازمند روانشناسی و مشاوره هستند. البته بخش اعظمی از اشخاص با بی توجهی بدین نیاز اصلی، سعی دارند مسائل خود را به تنهایی حل نمایند. در حالیکه معمولا این بی توجهی صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد داشت. روانشناسان وظیفه دارند افراد را به نحو احسن در مسائل و مشکلات روحی و روانی راهنمایی نمایند تا بدین ترتیب بتوانید یک مسیر صحیح و مثبت را تجربه نمابند.

دپارتمان روانشناسی، بخش مربوط به آمادگی ذهنی _ روانی و اجتماعی مراجعان می باشد. این دپارتمان به صورت تخصصی به پنج زیر شاخه تقسیم می گردد:

- رفتاردرمانی شناختی

- مشاوره فردی

- مشاوره تحصیلی

- ازدواج و تحکیم خانواده

- کودک و نوجوان

ما از ساعت 8 تا 18 در مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره، جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) هستیم. برای رزرو وقت مشاوره و روانشناسی تماس بگیرید:

09010131575 - 66728052 - 021