ارتباط با معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۸۴۵

آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه چهارم، اتاق 416

 

گروه پژوهشی سلامت اجتماعی

شماره تماس:88219574

 

گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی


 آدرس کانال ارتباطی: jahaddanehgahialzahra@