ارتباط با معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۲۹

آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه چهارم، اتاق 417

 

گروه پژوهشی مسائل اجتماعی زنان

شماره تماس:88219574