مطالعات تطبیقی

تعداد بازدید:۲۳۶

با توجه به اهمیت هوشیار بودن و به‌روز بودن جامعه اسلامی نسبت به تحولات منطقه و جهان این کارگروه تلاش می‌نماید تا مطالعات، پروژه‌ها و اقدامات منطقه و جهان را در کارگروه‌های فوق رصد نموده و از یک سو به تقویت جایگاه زن تراز اسلامی در جامعه کمک نموده و از سوی دیگر برای برخورد با هر اقدام تخریب‌گری آماده باشد.