سلامت اجتماعی

تعداد بازدید:۴۵

بهبود سطح سلامت اجتماعی در جامعه باعث می‌شود که افراد بتوانند نقش‌های اجتماعی خود را در سطحی مطلوب‌تر ایفا کرده و از عهده مشکلات برآیند. طبق یک تعریف، انطباق افراد با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه منجر به افزایش سطح سلامت اجتماعی جامعه شده و این امر می‌تواند خود مانع وقوع بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی شود. یکی از دلایل اقبال زیاد به مسئله سلامت اجتماعی در ایران و جهان این است که نوعی جمع‌بندی از شرایط اجتماعی جامعه ارائه می‌دهد که می‌تواند شاخص و ابزار تحلیلی مناسبی برای جامعه‌شناسان کاربردی، آسیب‌شناسان اجتماعی و برنامه‌ریزان توسعه باشد. براین‌اساس، کارگروه سلامت اجتماعی بر حوزه‌های زیر تمرکز خواهد کرد:
•    امنیت اجتماعی
•    مشارکت اجتماعی
•    تاب‌آوری اجتماعی
•    شکوفایی اجتماعی