سلامت اجتماعی

تعداد بازدید:۲۱۶

کارگروه سلامت اجتماعی

سلامت افراد شاخص مهمی برای سنجش توسعه‌یافتگی جوامع و به‌عنوان یکی از ابعاد سلامت عامل مهمی در کنترل آسیب‌ها، مسائل اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی می‌باشد. سلامت اجتماعی ارزیابی رفتارهای معنی‌دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران و در واقع بخشی از سلامت فردی است که در عرصۀ اجتماعی به منصۀ ظهور می‌رسد. بنابراین فقدان سلامت اجتماعی حاصل عدم جذب افراد در چارچوب‌های اجتماعی و در نتیجه عدم جامعه‌پذیری صحیح آنهاست. داشتن تفکرات اجتماعی صحیح و برخورداری فرد از ذهنیت مثبت نسبت به جامعه برای داشتن زندگی اجتماعی بهتر، اولین و مهم‌ترین مرحله از سلامت اجتماعی است که دستیابی به این مهم مستلزم ارتقا میزان آگاهی فردی و اجتماعی افراد از نقش‌ها، توانمندی‌ها و تأثیراتشان بر جامعه است. بر اساس سند چشم‌انداز بلندمدت جامعه اسلامی ایران، تأمین سلامت در هر بعدی به مفهوم عمیق و وسیع اهمیت خاصی برای تمام اقشار جامعه ایران به‌عنوان یک راهبرد خردنگرانه در کنار سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان نگر سلامت اجتماعی افراد دارد.

در این میان بانوان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران نقشی سازنده و تأثیرگذار در روند پیشرفت جامعه داشته و خواهند داشت. بنابراین توجه به سلامتی این گروه با نگاه ویژه به بُعد اجتماعی سلامت امری حائز اهمیت است. انتظار می‌رود بانوانی که از سطح سلامت اجتماعی قابل‌قبول برخوردارند با موفقیت بیشتری بتوانند با چالش‌های ناشی از ایفای نقش‌های اصلی کنار بیایند و احتمالاً مشارکت بیشتری را در فعالیت‌های جمعی داشته باشند. در نتیجه باید انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهای اجتماعی بیشتر شود؛ شرایطی که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی که ابعادی فراتر از قلمرو رفتارهای فردی است داشته باشد. توجه به سلامت اجتماعی بانوان مطمئن‌ترین راه نیل به پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی حتی برای کودکان، خانواده، جامعه و محیط خواهد بود. تقویت این بعد از سلامت در کنار سایر شاخص‌های سلامت همگانی و عمومی زنان و دختران منجر به تقویت و استحکام نهاد اجتماعی خانواده خواهد شد. استمرار این شاخه از سلامت باعث بهبود سطح امنیت اجتماعی، امید اجتماعی، نشاط اجتماعی و بهزیستی اجتماعی می‌شود. یکی از دلایل اقبال زیاد به مسئله سلامت اجتماعی در ایران و جهان این است که نوعی جمع‌بندی از شرایط اجتماعی موجود در جامعه ارائه می‌دهد که می‌تواند شاخص و ابزار تحلیلی مناسبی برای نظام اجتماعی خصوصاً سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در زمینۀ پیشگیری یا رفع بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود (و احتمالی) و ارتقای بعد اجتماعی سلامت در جامعه باشد. براین‌اساس کارگروه سلامت اجتماعی درصدد است تا به‌صورت تخصصی بر حوزه‌های زیر با محوریت زنان تمرکز داشته باشد:

  • امنیت اجتماعی
  • امید اجتماعی
  • نشاط اجتماعی
  • هوش اجتماعی
  • بهزیستی اجتماعی