معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۴۰۶۷

آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمدکردن مهارت، توسعه تخصص بینش و نگرش سرمایه های انسانی است. دربسیاری از کشورهای پیشرفته میزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب می شود. از این رو هزینه های مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان یک سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می گردد. علاوه بر آموزش‍های عالی مقطع دار که از طریق دانشگاه ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیردولتی ارائه می گردد، آموزش‍های کوتاه مدت بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش، مهارت و افزایش کارایی در افراد می شود، نقش بسزایی در توسعه کمی وکیفی تولید و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت. لذا شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره های آموزشی کاربردی و اشتغال محور، تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می تواند از نقطه نظر کارایی و اشتغال‍زایی، دوره های آموزشی کوتاه مدت را از بسیاری دوره های بلند‍مدت سودمندتر نماید. جهاد‍ دانشگاهی از همان سال‍های اولیه فعالیت، با اعتقاد به این امر که تحولات و پیشرفت های پدید آمده در علوم و فنون مستلزم آموزش و تخصص می باشد، جهت رفع نیازهای دانشجویان و آحاد جامعه، دوره های آموزشی را طراحی و اجرا می نماید که بر اساس نظرسنجی بعمل آمده از جامعه و دانشجویان دانشگاه و نیاز دانشجویان به فراگیری آموزش های خاص کاربردی در رشته های مختلف تحصیلی و ... بوده است. با تشکیل معاونت آموزشی و برگزاری مستمر دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در سطح کشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلکه استقبال اقشار دانش آموخته را نیز به این دوره ها معطوف دارد.

آنچه در ماموریت‌های حوزه آموزش جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) که به عنوان اهم برنامه ‌هاست، تولید علم و تجاری‌سازی دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و انقلابی و ارتقای مهارت شاغلین در دو حوزه آموزش های بلند مدت و آموزش های کوتاه مدت می باشد. پس از سالها تجربه موفق دربرگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت برای دانشجویان دانشگاه ها، پرسنل و مدیران ارشد و میانی سازمانها و دستگاه های اجرایی و ... و آحاد جامعه، جهت گسترش فعالیت علمی آموزشی پژوهشی خود و با استفاده از ظرفیتهای آموزشی پژوهشی خود اقدام به عقد قرارداد با وزرارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی نموده است.

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س) با سابقه طولانی و درخشان در آموزش رشته های مختلف همواره در سطح کشور در جهت تربیت نیروی انسانی متعهد ، آگاه و متبحر از نهادهای آموزشی فعال و پیشرو در دو حوزه آموزش های عالی بلند مدت و کوتاه مدت تخصصی است.

فعالیتهای آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با هدف ارتقای علمی و مهارتی دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهها، کارکنان، مدیران ارشد و میانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و آحاد جامعه با بهره گیری از اساتید برجسته و کادر آموزشی مجرب در دو حوزه آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت در حال انجام می باشد.

آموزشهای کوتاه مدت با برگزاری دوره‌ها و کارگاه های عمومی و تخصصی در رشته‌ها و موضوعات گوناگون بنا به درخواست و نیاز فراگیران و براساس نیازسنجی‌های صورت گرفته در سطح دانشگاه، جامعه و سازمان‌های متقاضی با استفاده از آخرین استانداردهای علمی طراحی، تدوین و اجرا می گردد.