مراکز خدمات تخصصی

تعداد بازدید:۱۸۸۵

مرکز خدمات تخصصی مشاوره سلامت

زندگی یعنی مساله و مساله اصلی ما زندگی ماست، زندگی پر است از فراز و فرود، شادی و غم، موفقیت ها و ناکامی ها، هر روز با تصمیمی مواجه هستیم که می تواند زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد ما نیاز به پشتیبان داریم،  به نقل از مولی علی(ع) «بهترین پشتیبان مشاوره و مشورت گرفتن است» چرا که با این دنیای پر هیاهو و متنوع و متکثر ممکن است ما در هر حوزه ای به مشارکت نگاه و فکر دیگران به موضوعات خودمان نیاز داشته باشیم. مرکز مشاوره محلی امن برای درددل و گفتگویی است که از نظر شما راز به حساب می آید ما معتقد و مقید به رازداری و حفظ اصل محرمانه بودن حرفهای مراجعینمان هستیم. ما این اطمینان را می دهیم که هرکس دردی دارد دوایی هم دارد و دردهای روان انسان را نمی توان پیش هرکسی ابراز کرد، روانشناس و مشاور فردی است که در این زمینه تخصص نظری و تجربه عملی چندین ساله دارد، هدف مشاوره کمک به فرد برای افزایش توانایی و مواجه شدن، کاهش و حل مشکلات او است.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی با اتکال به قدرت لایزال الهی در راستای کمک به برخورداری کشور از انسان های صالح، فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتب اسلام و انقلاب برقرار گردیده است. فعالیتهای متنوع آن بر این مبنا استوار است که درکنار رشد تواناییهای علمی و پژوهشی، در زمینه آموزش، پیشگیری و مداخلات به منظور ارتقای وضعیت سلامت روانی، عاطفی و اجتماعی آحاد جامعه ایفای نقش کند. از آنجا که مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می­سازد. بنابراین مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی، پاسخ به نیازهای مشاوره‌ای و روان‌شناختی در زمینه‌های فردی، شغلی، سازمانی، خانوادگی، زناشویی، گروهی و اجتماعی به منظور ارتقاء سطح سلامت روان جامعه است تا در نهایت منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی شود.

 

 

مرکز خدمات تخصصی طراحی و هنر

فعالیت های مرکز خدمات تخصصی طراحی و هنر در زمینه طراحی و دوخت انواع لباس و تولید صنایع دستی مناطق مختلف سرزمین پهناورمان است.