گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۶۸۲

گروه پژوهشی مسائل اجتماعی زنان


گروه پژوهشی مسائل اجتماعی زنان در جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) با هدف تبدیل شدن به سازمانی چندسوتوان و چیره دست در زمینه توانمندسازی زنان و دختران در حوزه علمی و اجرایی در حال فعالیت است. این واحد با تکیه بر دانشگاه جامع علمی کاربردی مختص زنان، مرکز نوآوری و رشد، مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی و با هدف ترویج و تعمیق آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه اعتلای نقش تمدن ساز زن تراز اسلامی، در این حوزه فعالیت می نماید.

این گروه پژوهشی با بهره گیری از مشاوره های متخصصین در درون سازمان جهاد دانشگاهی، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و دست اندرکاران حوزه توانمندسازی زنان در سازمان های سیاستگذار و اجرایی کشور، انجام تحقیقات پژوهشی جهت افزایش تولید دانش در این حوزه، برگزاری همایش ها، سلسله نشست های تخصصی و غیره را در دستور کار خود قرار داده و از سال ۱۳۹۹ به انجام این مهم با انجام پژوهش، برگزاری وبینارها، کارگاه های تخصصی و سلسله نشست های تخصصی پرداخته است. برخی از فعالیت های شاخص گروه پژوهشی واحد الزهرا(س) به قرار ذیل است:

 • طرح امکان سنجی راه اندازی اندیشکده بانوان
 • مطالعه تطبیقی آسیب های اجتماعی زنان در جهان در حوزه مسئله اجتماعی زنان آسیب دیده
 • مطالعه تطبیقی آسیب های اجتماعی زنان در جهان در حوزه مسئله شهر امن برای زنان
 • انجام فاز مطالعاتی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
 • انجام فاز مطالعاتی طرح توسعه مشاغل خانگی
 • طرح تاثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران
 • بررسی رابطه حضور در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان سلامت اجتماعی زنان بالای ۱۸ سال شهر تهران
 • اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی مجله های شهری (ویژه زنان سرپرست خانوار) منطقه ۱۲
 • مطالعه تطبیقی عملکرد کشورهای دارای الگوی موفق پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه مدل بومی (با تاکید بر خشونت، کودک آزاری و آسیب های نوظهور به ویژه آسیب های فضای مجازی)
 • سلسله نشست بین المللی گفتگوی تعاملی خانواده
 • سلسله نشست بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
 • سلسله نشست بین المللی گفتگوهای منطقه ای در حوزه زنان و خانواده
 • سلسله نشست دختران و توسعه پایدار
 • سلسله نشست دختران توانمند؛ شهر متعالی