مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

تعداد بازدید:۳۴۳۹

جهاد دانشگاهی الزهرا(س) در راستای ارتقاء سطح فرهنگ، دانش‌، نگرش و مهارت های نیروهای انسانی، افزایش بهره وری آنان در انجام امور و تعهدات سازمانی خود و در نتیجه پیشرفت سازمان مربوطه و نیز توسعه کشور، در سطح ملی و منطقه‌ای فعالیت می‌نماید. برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی در رشته‌های گوناگون بنا به درخواست و نیاز فراگیران و براساس نیازسنجی‌های صورت گرفته در سطح جامعه و سازمان‌های متقاضی با استفاده از آخرین استانداردهای علمی طراحی، تدوین و اجرا می گردد. مدرسان و اساتید حاضر در مرکز از توانایی بالای علمی، تخصصی و تعهد برخوردار بوده و دارای تجربه اجرایی، در رشته های مرتبط می باشند. خدمات آموزشی ارائه شده دارای ویژگیهای متمایز ذیل می باشد:

  •  اعطای مدرک معتبر جهاد دانشگاهی در پایان هر دوره
  • نظارت بر کیفیت آموزشی دوره های مهارتی، شغل محور و تخصصی
  • استفاده از اساتید مجرب مورد تایید جهاد دانشگاهی و مراکز آموزشی اثربخش
  • ارائه سرفصل و محتوای تدوین شده توسط متخصصین مرتبط و تایید شده در شوراهای تخصصی جهاددانشگاهی
  • معرفی و ارائه کتب و منابع آموزشی
  • یکسان سازی آموزش در تمامی مراکز و استانها
  • استفاده از شیوه ها، ابزارها و تکنیکهای روز

 

ضرورت اجرای دوره های تخصصی

بسیاری از افراد و کارکنان شاغل در ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی تمایلی به افزایش دانش و مهارت های شغلی خود ندارند و در اکثر موارد کارکنان و شاغلین (کارشناسان و مدیران) به دانش دانشگاهی اولیه خود و نهایتا به کسب تجربه ای اندک بسنده می کنند. در چنین شرایطی بدیهی است افراد دارای دانشی قدیمی و فاقد مهارت های به روز می باشند، در حالی که دنیای مدرن به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی در علوم و تکنیکها می باشد و همین مسئله باعث کاهش بهره وری مجموعه، عقب ماندگی، فرسوده شدن سرمایه (نیروی انسانی و منابع ملی)، کیفیت پایین پروژه ها و طرحهای در حال اجرا و در نتیجه باعث ناتوانی در تعامل با دنیای اطراف می گردد. متاسفانه فرسوده بودن دانش نیروی انسانی حاضر در سطح ملی مشاهده می گردد که خود ضرورت اجرای دوره های تخصصی را محرز می کند.

لذا افراد زمانی در تعاملات فیمابین و دستیابی به موفقیت و پیشرفت و افزایش بهره وری در مشاغل نایل خواهند شد که  نسبت به ارتقای فرهنگ، دانش و مهارت های کاربردی خود اقدامی مستمر داشته باشند تا بتوانند هرچه پویاتر به سمت توسعه و تعالی گام بردارند.

 

اهداف گروه آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت

*  ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارتهای تخصصی نیروی انسانی به عنوان با ارزش‌ترین منبع سرمایه سازمانی

* بهبود مدیریت در سطح کشور به جهت دستیابی به اهداف کلان برنامه‌های توسعه

* بهبود عملکردهای اجرایی مبتنی بر دانش شغلی

 
 

برنامه‌های گروه آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت

* نیاز سنجی آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی

* طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه با مشارکت سازمانهای متقاضی

* تهیه ساختار مناسب قانونی جهت برگزاری دوره‌ها بر اساس ضوابط و معیارهای موجود

* برگزاری منظم و دوره‌ای آموزش‌های تخصصی طبق تقویم سالیانه