آخرین اخبار

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه
۰۲ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۶

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه

اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه با حضور نمایندگان دانشگاه الزهراء(س), دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ یزد، علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۴، مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی و از بخش صنعت آقای هاکوپیان برند هاکوپیان، آقای عظیمی برند میهن پوشان پارس، آقای خاضعی برند سارک روز پنج شنبه اول مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی در انجمن طراحان لباس ایران برگزار گردید.
حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۴

حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز

حضور برند پاکسیناز در جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)
معرفی متقاضی طرح ملی مشاغلی خانگی در پهنه شرقی استان تهران به پیشران برنامه نویسی
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۱

معرفی متقاضی طرح ملی مشاغلی خانگی در پهنه شرقی استان تهران به پیشران برنامه نویسی

مراجعه حضوری آقای مهدی شریفی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) جهت معرفی به بازار کار.

اخبار فرهنگی

سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۳

سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه گالری

این نشست توسط جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می گردد.
سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه»
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵

سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه»

سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه» با محوریت سرمایه جنسی دارایی یا مسئولیت؟
تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵
۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۹:۵۵

تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵

تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵
سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم"
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۷

سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم"

جهاد دانشگاهی الزهرا با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه ی آزاد کیش قصد دارند برنامه ای تحت عنوان سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم" برگزار نمایند.

اخبار آموزشی

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه
۰۲ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۶

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه

اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه با حضور نمایندگان دانشگاه الزهراء(س), دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ یزد، علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۴، مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی و از بخش صنعت آقای هاکوپیان برند هاکوپیان، آقای عظیمی برند میهن پوشان پارس، آقای خاضعی برند سارک روز پنج شنبه اول مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی در انجمن طراحان لباس ایران برگزار گردید.
الگوسازی و دوخت لباس مجلسی
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۸

الگوسازی و دوخت لباس مجلسی

اخبار پژوهشی و خدمات مشاوره

سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۳

سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه گالری

این نشست توسط جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می گردد.
سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه»
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵

سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه»

سلسله وبینار «نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقاء انواع سرمایه» با محوریت سرمایه جنسی دارایی یا مسئولیت؟
تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵
۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۹:۵۵

تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵

تمدید فراخوان جشنواره ی ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵
سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم"
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۷

سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم"

جهاد دانشگاهی الزهرا با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه ی آزاد کیش قصد دارند برنامه ای تحت عنوان سلسله نشست های علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت "توانمندسازی سلامت دختران و الگوی زندگی سالم" برگزار نمایند.

اخبار تجاری سازی و اشتغال

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه
۰۲ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۶

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه

اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه با حضور نمایندگان دانشگاه الزهراء(س), دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ یزد، علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۴، مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی و از بخش صنعت آقای هاکوپیان برند هاکوپیان، آقای عظیمی برند میهن پوشان پارس، آقای خاضعی برند سارک روز پنج شنبه اول مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی در انجمن طراحان لباس ایران برگزار گردید.
حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۴

حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز

حضور برند پاکسیناز در جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)
معرفی متقاضی طرح ملی مشاغلی خانگی در پهنه شرقی استان تهران به پیشران برنامه نویسی
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۱

معرفی متقاضی طرح ملی مشاغلی خانگی در پهنه شرقی استان تهران به پیشران برنامه نویسی

مراجعه حضوری آقای مهدی شریفی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) جهت معرفی به بازار کار.

مرکز علمی کاربردی تهران 4

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه
۰۲ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۶

برگزاری اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه

اولین جلسه تدوین سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی لباس و پارچه با حضور نمایندگان دانشگاه الزهراء(س), دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ یزد، علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۴، مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی و از بخش صنعت آقای هاکوپیان برند هاکوپیان، آقای عظیمی برند میهن پوشان پارس، آقای خاضعی برند سارک روز پنج شنبه اول مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی در انجمن طراحان لباس ایران برگزار گردید.