تجاری سازی و اشتغال

بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)
بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)

بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) جدید

این بازدید با حضور با حضور جناب آقای دهقان معاون مدیر کل کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکارانشان سرکار خانم صلحی فام رییس دبیرخانه مشاغل خانگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم بیرشک رییس اداره اشتغال تعاون کار و رفاه اجتماعی ، در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید

ادامه مطلب
بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از دبیرخانه شماره ۲ مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از دبیرخانه شماره ۲ مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از دبیرخانه شماره ۲ مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) جدید

این بازدید با حضور با حضور جناب آقای دهقان معاون مدیر کل کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکارانشان سرکار خانم صلحی فام رییس دبیرخانه مشاغل خانگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم بیرشک رییس اداره اشتغال تعاون کار و رفاه اجتماعی ، در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید

ادامه مطلب
اولین جلسه اعضا شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
اولین جلسه اعضا شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

اولین جلسه اعضا شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جدید

اولین جلسه اعضا شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای دهقان معاون مدیر کل کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکارانشان سرکار خانم صلحی فام رییس دبیرخانه مشاغل خانگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم بیرشک رییس اداره اشتغال تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم اسدی مدیر اشتغال معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی ( به صورت آنلاین )در مرکز آموزشی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
نشست هم اندیشی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران

نشست هم اندیشی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران

این نشست در تاریخ ۳۰ مهرماه با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میرطالبیان مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)، سرکار خانم یازرلو معاون اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و جناب آقای راد رییس اداره مهارت آموزی در اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد

ادامه مطلب
دومین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی
دومین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی

دومین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی

این کارگاه توسط دفتر اشتغال کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ ۲۹ مهر ماه با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میرطالبیان مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) و تعدادی از متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار شد

ادامه مطلب
اولین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی
اولین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی

اولین کارگاه آموزشی عمومی توسعه مشاغل خانگی

این کارگاه توسط دفتر اشتغال کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ ۲۹ مهر ماه با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میرطالبیان مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) و تعدادی از زنان سر پرست خانوار در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار شد

ادامه مطلب
وبینار کارگاه آموزشی استانداردهای لازم و الزامات تولید ماسک
وبینار کارگاه آموزشی استانداردهای لازم و الزامات تولید ماسک

وبینار کارگاه آموزشی استانداردهای لازم و الزامات تولید ماسک

مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی تهران۴ وبینار کارگاه آموزشی استانداردهای لازم و الزامات تولید ماسک در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ الی ۱۲ برگزار می کند

ادامه مطلب
وبینار شبکه سازی در کسب و کار
وبینار شبکه سازی در کسب و کار

وبینار شبکه سازی در کسب و کار

مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی تهران ۴ و بینار شبکه سازی در کسب و کار در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۳ برگزار می کند

ادامه مطلب
نشست با انجمن ام اس ایران
نشست با انجمن ام اس ایران

نشست با انجمن ام اس ایران

این نشست در مهر ماه سال ۱۳۹۹ با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میر طالبیان مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) جهت آشنایی با طرح توسعه مشاغل خانگی با مدیران انجمن ام اس ایران تشکیل شد.

ادامه مطلب
داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا
داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا

داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا

این نشست با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میر طالبیان مدیر اشتغال و کارآفرینی و سایر داوران در تاریخ ۱۹ مهرماه در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار گردید

ادامه مطلب
بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم توکلی توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹به عمل آمد

ادامه مطلب
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم خانی با حضورخانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید از کارگاه پوشاک خانم یوسفی در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، خانم اسدی مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) به عمل آمد.

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید ازکارگاه خانم علی شعار با حضور سرکار خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، جناب آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و سرکار خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

این بازدید توسط سرکار خانم حیدری کارشناس محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تولیدی سرکار خانم گایینی در تاریخ ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفت.

ادامه مطلب
جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری
جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری

جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری

در این جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری توسط سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴در تاریخ ۵ مهر ماه سال ۹۹ در دانشگاه علمی کاربردی (واحد استان تهران ) برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها به پیشران های اشتغال خانگی جهت فروش کالاهای خود در بازارهای چیگل و پی میشه ، کاربن ، توسط دفتر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا در تاریخ ۲۶ شهرورماه سال۱۳۹۹ در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید از مرکز فنی و حرفه ایی حضرت زینب (س) در بومهن
بازدید از مرکز فنی و حرفه ایی حضرت زینب (س) در بومهن

بازدید از مرکز فنی و حرفه ایی حضرت زینب (س) در بومهن

در این بازدید سرکار خانم دکتر نقی زاده ( رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) ، سرکار خانم دکتر محمدی فر ( رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ) و سرکار خانم میرطالبیان ( مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) ) حضور داشتند .

ادامه مطلب