معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۴۶۳

در پی تعریف سند چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1384، جهاد دانشگاهی با مدنظر قرار دادن اهداف مصوب در اساسنامه، چشم انداز بیست ساله خود در افق 1404 را ترسیم و برای تحقق آن، اهداف کلان در بخش پژوهش و فناوری را مشخص نمود. در بخش اهداف کلان بیست ساله معاونت پژوهش و فناوری، به ایجاد ساختارهای پژوهشی و تخصصی جدید و متناسب، قطب های علم و فناوری و تولید و عرضه فناوری و نوآوری در سطح ملی و بین المللی توجه ویژه ای شده است. در این میان، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) با هدف انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی، ارائه خدمات علمی در زمینه های مختلف و موردنیاز جامعه و برنامه ریزی برای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی پژوهشی بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای جامعه و در قالب سه ساختار فعالیت می نماید

  •  گروه پژوهشی مسائل اجتماعی زنان
  •  اندیشکده بانوان
  •  مرکز خدمات تخصصی روان شناسی و مشاوره، ازدواج و تحکیم خانواده