فرهنگی - آرشیو

سلسله وبینارعلمی تخصصی "جشنواره ملی زنان و حمایت اجتماعی در قرن ۱۵"با محوریت نقش بانوان کارافرین در گردشگری با تاکید برتجربیات دانشگاه و صنعت

سلسله وبینارعلمی تخصصی "جشنواره ملی زنان و حمایت اجتماعی در قرن ۱۵"با محوریت نقش بانوان کارافرین در گردشگری با تاکید برتجربیات دانشگاه و صنعت

جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س)باهمکاری اداره امورزنان سازمان منطقه آزاد کیش،دانشگاه علم و فرهنگ و انجمن علمی گردشگری ایران برگزارمی کنند.

" نشست نقد ادبی کتاب، از کتاب رهایی نداریم" به مناسبت هفته‌ی کتاب‌ و کتاب‌خوانی برگزارشد.

" نشست نقد ادبی کتاب، از کتاب رهایی نداریم" به مناسبت هفته‌ی کتاب‌ و کتاب‌خوانی برگزارشد. گالری

کانون ادبیات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی الزهراء (س) با همکاری طاقچه به مناسبت هفته‌ی کتاب‌ و کتاب‌خوانی و ایجاد انگیزه‌ و ترغیب دانشجویان به کتاب‌خوانی برگزار کرد.