فرهنگی - آرشیو

معاونت فرهنگی واحد الزهرا(س) برگزار می کند؛ اکران فیلم هندی و هرمز و نشست بررسی پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه در باغ موزه قصر

معاونت فرهنگی واحد الزهرا(س) برگزار می کند؛ اکران فیلم هندی و هرمز و نشست بررسی پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه در باغ موزه قصر

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)و انجمن حمایت از حقوق کودکان وباغ موزه قصر در ۲۵ آبان ماه میزبان نشست بررسی پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه خواهد بود.