فرهنگی - آرشیو

#کرونا _را _شکست _میدهیم

#کرونا _را _شکست _میدهیم

در هفته اول اسفند ماه کلید خورد. معاونت فرهنگی واحد الزهرا در راستای ایجاد امید به زندگی در اقدامی مبتکرانه بعنوان اولین جهاددانشگاهی دست به کانال تلگرامی با عنوان #کرونا _را _شکست _میدهیم با شعار ...