فرهنگی - آرشیو

بازدید اساتید، نخبگان ودانشجویان دانشگاه الزهرا از پارک علم و فناوری البرز

بازدید اساتید، نخبگان ودانشجویان دانشگاه الزهرا از پارک علم و فناوری البرز گالری

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) اساتید ، نخبگان و دانشجویان دانشگاه الزهرا  به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از پارک علم و فناوری البرز بازدید نمودند و با دستاوردها و فعالیت های مجموعه ...