فرهنگی - آرشیو

فصل سخن خوانش کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی دکتر محمد امین قانعی راد

فصل سخن خوانش کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی دکتر محمد امین قانعی راد

کانون جامعه شناسی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) برگزار می کند فصل سخن خوانش کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی دکتر محمد امین قانعی راد با حضور جناب آقای دکتر واعظی