فرهنگی - آرشیو

اعلام برنده ی مناظره نهایی

پس از دو روز اجرای مناظره مجازی دانشجویان الزهرا ، در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ برنده ی نهایی با کسب بیشترین امتیاز از هیئت داوران مشخص شد. تیم کوثر برنده ی نهایی این دوره از مسابقات مناظره ی دانشجویی دانشگاه الزهرا اعلام شد. اعضای تیم برنده ( تیم کوثر) : زهرا وفاداران ، فاطمه مسعود ، فیروزه بهرامی

ادامه مطلب
زن در نگاه اندیشمندان معاصر

زن در نگاه اندیشمندان معاصر

به دعوت جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س) و با همکاری اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، نشست «زن در نگاه اندیشمندان معاصر» در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

ادامه مطلب