فرهنگی - آرشیو

هشتمین دور مسابقات  ملی مناظره  در مرحله دانشگاهی در دانشگاه  الزهرا(س)  به کار خود پایان داد.

هشتمین دور مسابقات ملی مناظره در مرحله دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) به کار خود پایان داد. گالری

مسابقات مناظره که همه ساله از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار می شود امروز در هشتمین دوره خود در دانشگاه الزهرا (س) به کارخود پایان داد.