سلسله وبینارعلمی تخصصی نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقا سطح انواع سرمایه" با محوریت سرمایه معنوی زنان و مولفه های آن برگزارشد.

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲ کد : ۳۹۳۲۲ آخرین اخبار فرهنگی
جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س) با همکاری اداراه امور زنان منطقه آزاد کیش برگزار نمودند.
سلسله وبینارعلمی تخصصی نقش زنان در تامین امنیت اجتماعی و ارتقا سطح انواع سرمایه" با محوریت سرمایه معنوی زنان و مولفه های آن برگزارشد.

جهاددانشگاهی واحد الزهراء (س) با همکاری اداراه امور زنان منطقه آزاد کیش  در راستای سلسله نشستهای علمی تخصصی دختران و زنان و ارتقای سطح انواع سرمایه وبیناری با محوریت سرمایه معنوی زنان و مولفه های آن با سخنرانی دکتر حجت اله جوانی و دکتر ادریس راموز در روز یک شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰دبرگزار کردند.
همچنین کارگاهی آنلاین تحت عنوان کاربست های سرمایه معنوی زنان در پویایی و تنظیم اجتماعی با سخنرانی دکتر ادریس راموز برگزار گردید.

دکتر حجت اله جوانی سخرانی خود را با عنوان "قابلیت های معنوی زنان در  اصلاح جامعه" آغاز نمودند.

ایشان در این سخنرانی به تبین قابلیت های معنوی زنان و  پیشینه حضور زنان در فعالیت های  بنیانگزاران مکاتب و ادیان پرداختند و به بررسی دیدگاه ارسطو در خصوص زنان و طرح سیطره این گونه تفکر حتی تا دوران حاضر در بعضی جوامع پرداختند.

در ادامه با برشمردن قابلیت های آشکار و بی نیاز از برهان زنان تظیر مهرورزی بی شایبه و شفقت بی دریغ و رایگان بخشی و خلوص و امانت داری و به این‌موضوع پرداختند که در صورت برخورداری زنان از زمینه های حضور اجتماعی در انواع و اقسام مصدرهای مدیریتی و غیره امید هست که ویژگیهای مذکور در عرصه اجتماع تبلور پیدا کند و به ایجاد  صلاح  وصلح  و ثبات در جوامع مساعدت کند.ایشان راهکارهای عملی برای تحقق مشارکت زنان و شکوفا شدن قابلیت های معنوی آنان را در پرتو بازنگری نسبت به فهم های رایج از منابع مذهبی وبازنمایی  الگوهای زنان موفق در طول تاریخ سرزمین ایران و جوامع اسلامی و همچنین سایر کشورها  دانستند و  کوشش زنان برای تعمیق دانایی و افزابش بینش و آگاهی علمی و پیگیری مطالبات خود را راهکار تحقق قابلیت های معنوی زنان برای اصلاح اجتماعی دانستند.

همچنین دکتر ادریس فرامرزی  نیز سرمایه معنوی زنان را به مثابه فضیلت و حکمت تعریف نموده و ایشان نیز به بیان راهکارهایی در این حوزه نمودند که می‌توان به مطالبه گری هایی زنان و دختران  اشاره کرد و بیان کردند که این مطالبه گری ها را از دل خانواده شروع کرد نه ساختار سازمان های بزرگ.

 

کلید واژه ها: سرمایه معنوی زنان نشست تخصصی


نظر شما :