مهندسی مکانیک

تعداد بازدید:۸۸۰
ردیف نام دوره تعداد ساعت مبلغ(ریال)
1 CATIA level 1-11 - -
2 آنالیز piping Analysis تنش 1 - 2.500.000
3 Solid Works - -
4 ANSYS - 3.000.000