دوره های زبان

تعداد بازدید:۳۵۸۱
ردیف نام دوره تعداد ساعت قیمت(ریال)
1 Pre-IELTS 80 5.000.000
2 IELTS 80 6.000.000
3 مکالمه فشرده زبان انگلیسی 30 3.000.000
4 زبان انگلیسی ترمیک 30 1.500.000
5 زبان کره ای 20 1.500.000
6 زبان روسی 20 1.500.000