دوره های پزشکی

تعداد بازدید:۳۰۱۵
ردیف نام دوره مدت دوره قیمت(ریال)
1 تکنسین داروخانه (مقدماتی) 75 4.800.000
2 فوریت های پزشکی و کمک های اولیه 80 3.000.000
3 دستیار دندانپزشکی 130 6.300.000