دوره های برنامه نویسی و طراحی صفحات وب

تعداد بازدید:۴۶۳۱
ردیف نام دوره مدت دوره(ساعت) قیمت دوره (ریال)
1 برنامه نویسیC++ 30 1.500.000
2 برنامه نویسیJAVA 30 2.000.000
3 برنامه نویسی Python 30 2.000.000
4 طراحی صفحات وب 30 2.000.000