آخرین اخبار - آرشیو

راهیابی گروه تئاتر دانشجویی جهاددانشگاهی واحد الزهرا ء به دومین جشنواره  تئاتر بانو
راهیابی گروه تئاتر دانشجویی جهاددانشگاهی واحد الزهرا ء به دومین جشنواره تئاتر بانو

راهیابی گروه تئاتر دانشجویی جهاددانشگاهی واحد الزهرا ء به دومین جشنواره تئاتر بانو

گروه تئاتر دانشجویی جهاددانشگاهی واحد الزهرا ء   به دومین جشنواره  تئاتر بانو راه یافت.

ادامه مطلب
بازدید از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران
بازدید از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران

بازدید از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در قالب پانزدهمین دوره مجموعه اردوهای طرح ملی ایران مرز پرگهر بازدید از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران را در تاریخ ۱۲ اسفند ماه روز دوشنبه برای دانشجویان رشته زیست گیاهی و شیمی برگزار می کند

ادامه مطلب
بازدید از مجتمع  پردازش و بازیافت زباله آراد کوه
بازدید از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آراد کوه

بازدید از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آراد کوه

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) بازدید از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آراد کوه را در تاریخ ۵ اسفند ماه روز دوشنبه برای دانشجویان رشته زیست گیاهی بررگزار می کند

ادامه مطلب