آخرین اخبار - آرشیو

اردوی دو روزه کویر ورزنه در دوازدهمین دوره طرح ملی دریای خاک
به همت معاونت فرهنگی واحد الزهرا(س) برگزار شد؛ اردوی دو روزه کویر ورزنه در دوازدهمین دوره طرح ملی دریای خاک

اردوی دو روزه کویر ورزنه در دوازدهمین دوره طرح ملی دریای خاک گالری

تور دو روزه دریای خاک( کویر ورزنه) توسط کانون گردشگری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحدالزهرا(س) با مشارکت ۲۳ نفر از دانشجویان در آغازین روزهای بهمن ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب