آخرین اخبار - آرشیو

نشست تخصصی  انقلاب اسلامی  و تحول خانواده در ایران

نشست تخصصی انقلاب اسلامی و تحول خانواده در ایران

برگزاری نشست تخصصی انقلاب اسلامی و تحول خانواده در ایران به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، گروه مطالعات زنان و خانواده و پژوهشکده مطالعات اقتصادی

ادامه مطلب