وضعیت مرکز در کشور

تعداد بازدید:۲۳۲۲

وضعیت مرکز در کشور

در عرصه خدمات مشاوره ای مورد نظر مراکز متعددی در بخش های خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های بهزیستی و کودکان استثنایی، مراکز آموزش و پرورش، شهرداری ها، برخی بیمارستان ها و باشگاه های ورزشی وجود دارد. لیکن با توجه به تغییرات بوجود آمده در سبک زندگی و نیاز روزافزون افراد به کسب آگاهی و راهنمایی در حوزه های مختلف، نیاز به وجود مراکز متعدد مشاوره ای در کشور ضرورتی بی بدیل است.

ولذا، این مرکز تلاش دارد با بکارگیری متخصصان مجرب و کارآزموده خدمات مشاوره ای جامع و گسترده تری را در سطوح بالای تخصصی و در ابعاد مختلف حقوقی، روانشناسی، ازدواج،خانواده، اعتیاد، جنسی، تحصیلی، شغلی، ورزشی درمانی، تغذیه و رژیم درمانی به جامعه عرضه نماید.