مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

تعداد بازدید:۴۸۵۵

 

مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده (دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و وزارت ورزش و جوانان) می باشد که با حضور اساتید و متخصصان مرتبط و اثر بخش اقدام به مداخلات تخصصی روانشناختی و اجتماعی و ارائه خدمات متعدد به بانوان کشور عزیزمان می نماید و حسب ضرورت و اهمیت موضوع و توجه به آسیب های روانشناختی و اجتماعی، تا کنون فعالیت های متعددی همچون پژوهش های میدانی و مطابق با برنامه مداخله، پایش و غربالگری، آموزش مهارت ها(پیشگیری)، آموزش و توانمندسازی و مهارت افزایی خانواده ها و مشاوره (درمان) صورت گرفته است.