اخبار مرکز مشاوره - آرشیو

سلسله نشست علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت «توانمند سازی مهارت های ارتباطی دختران» برگزار شد.

سلسله نشست علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت «توانمند سازی مهارت های ارتباطی دختران» برگزار شد. گالری

سلسله نشست علمی تخصصی دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت «توانمند سازی مهارت های ارتباطی دختران» به همت جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س)باهمکاری اداره امورزنان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

اولین«جشنواره پاییزی»مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره، ازدواج و تحکیم خانواده برگزار شد.

اولین«جشنواره پاییزی»مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره، ازدواج و تحکیم خانواده برگزار شد. گالری

اولین«جشنواره پاییزی»به همت مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره، ازدواج و تحکیم خانواده با حضور جمعی از متخصصان و دانشجویان فعال و دغدغه مند۱۳آبان برگزار شد.

وبینار علمی تخصصی مسیر شغلی روان شناسی و مشاوره برگزار شد

وبینار علمی تخصصی مسیر شغلی روان شناسی و مشاوره برگزار شد

به همت مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) وبینار مسیر شغلی روانشناسی و مشاوره ویژه دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی برگزار شد.