اهداف

تعداد بازدید:۱۰۲۲

کمک به بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال  دانش آموختگان از طریق:

  • شناسایی فکرهای خلاق و پرورش استعدادها
  • توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در کشور
  • مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان
  • شناسایی و معرفی زمینه های نوین اشتغال و کارآفرینی