مرکز نوآوری و اشتغال

تعداد بازدید:۱۷۳۳

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست. کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی  به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود، همچنین دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می‌شود. کارآفرینی پدیده فنی-اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است.

از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، استفاده از دانش و کارآفرینی استوار است.

در این راستا، جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) بخش عمده ای از فعالیت های خود را در حوزه کارآفرینی و اشتغال متمرکز نموده است.

جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) همگام و هم راستا با سیاست های کلی جهاددانشگاهی، از دهه 80 بخش عمده ای از فعالیت های خود را در حوزه اشتغال و کارآفرینی متمرکز نموده است. برنامه های این حوزه با هدف کمک به بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان جهت ورود به بازار کار و ارتقاء شغلی دانشجویان با برگزاری برنامه های متعدد از جمله کارگاه ها و دوره های آموزشی مهارت محور و شغل محور، رویدادهای استارتاپی، دیدارهای کارآفرینی، بازدیدها و مشاوره های شغلی، نشست، سمینار، همایش، جشنواره و نمایشگاههای متعدد صورت می پذیرد.