بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران و جشنواره گلاب گیری

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۱ کد : ۶۳۰۲ فرهنگی
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)برگزار می کند بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران و جشنواره گلاب گیری
بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران و جشنواره گلاب گیری

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)برگزار می کند

بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران و جشنواره گلاب گیری

زمان: 5 اردیبهشت ماه

حرکت 8صبح  از درب شرقی دانشگاه

هزینه 25هزار تومان

کلید واژه ها: اردو بازدید باغ_گیاه_شناسی دانشگاه الزهرا جهاد الزهرا جهاد دانشگاهی


نظر شما :