همزمان با هفته پژوهش، اولین جلسه از سلسله نشست های اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شد

اولین جلسه از سلسله نشست های "دوشنبه های مشاغل خانگی"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، همزمان با هفته پژوهش، اولین جلسه از سلسله نشست های "دوشنبه های مشاغل خانگی" با عنوان "مشاغل خانگی در سیاستگذاری‌ها؛ آن‌چه هست و آن‌چه باید باشد" روز دوشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.
اولین جلسه از سلسله نشست های "دوشنبه های مشاغل خانگی"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، همزمان با هفته پژوهش، اولین جلسه از سلسله نشست های "دوشنبه های مشاغل خانگی" با عنوان "مشاغل خانگی در سیاستگذاری‌ها؛ آن‌چه هست و آن‌چه باید باشد" با حضور آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، محمد آذرپناه، مدیر کارآفرینی و اشتغال استان تهران، دکتر محمد صادق بیجندی معاون سابق آموزش و کارآفرینی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، سیروس دشتی، مدیرکل اداره راهبری و نظارت راهبردی توسعه کارآفرینی و اشتغال و زهرا نقی زاده، رئیس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) روز دوشنبه 21 آذرماه 1401 برگزار شد. این جلسه اولین نشست از سلسله نشست هایی بود که بناست به مدت یکسال دوشنبه‌های هر هفته با هدف تبیین موضوع مشاغل خانگی در سطح سیاستگذاران، پشتیبانان و متقاضیان برگزار گردد. در حاشیه این نشست، مهمانان از نمایشگاه مشاغل خانگی به همین مناسبت در محل جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار شده بود، بازدید نمودند.

کلید واژه ها: دوشنبه های مشاغل خانگی اندیشکده بانوان مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)


نظر شما :