برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه تعالی خانواده اندیشکده بانوان با حضور آقای دکتر غباری بناب

برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه تعالی خانواده اندیشکده بانوان با حضور آقای دکتر غباری بناب

در روز یکشنبه 24 مهرماه 1401 جلسه هم اندیشی علمی کارگروه تعالی خانواده (تشکیل، تحکیم، فرزندآوری) اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با حضور آقای دکتر باقر غباری بناب استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در محل این اندیشکده برگزار شد. در این نشست هم اندیشی سند پشتیبان این کارگروه توسط خانم دکتر روایی دبیر کارگروه تشریح و از سوی آقای دکتر غباری بناب و اعضای اندیشکده به بحث و تحلیل گذاشته شد.

کلید واژه ها: اندیشکده بانوان خانواده تعالی خانواده جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)


نظر شما :