تدوین اولین دوره آموزشی مهارتی توسط دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

دوره مهارتی پرده دوزی (طراحی، تولید و فروش پرده با رویکرد کسب و کار)

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۶ کد : ۴۹۰۳۰ تجاری سازی و اشتغال
موافقت با دوره آموزشی تخصصی مهارتی

با توجه به اهمیت راه اندازی کسب و کار های زود بازده، دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در راستای ترویج و توانمندسازی افراد در جهت اشتغال و علی الخصوص اشتغال خانگی اولین دوره آموزشی مهارتی را تدوین نمود و این دوره در جلسه ی مشترک کارگروه های تخصصی آموزش اشتغال و کارآفرینی، فرهنگ و هنر که در تاریخ 1401/03/23 در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی مطرح و مورد موافقت کارگروه قرار گرفت.
امید است با تدوین چنین دوره هایی در توسعه اشتغال کشور گامهای موثری برداریم.


نظر شما :