دوره آموزشی نقاشی پارچه

دوره آموزشی نقاشی پارچه

ارائه گواهینامه معتبر قابل ترجمه
شروع دوره از ۳بهمن
خانم ها و آقایان
حضوری

 

هزینه دوره 990/000تومان

کلید واژه ها: نقاشی روی پارچه نقاشی پارچه جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


( ۳ )

نظر شما :