دوره آموزشی فتوشاپ

دوره آموزشی فتوشاپ

مقدماتی و پیشرفته
ارائه گواهی معتبر
شروع دوره از ۹بهمن
آنلاین

 

سطح مقدماتی 350/000تومان

سطح پیشرفته 550/000تومان

کلید واژه ها: فتوشاپ فتوشاپ مقدماتی فتوشاپ پیشرفته جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


( ۱ )

نظر شما :