دوره آموزشی اصول خبرنگاری و خبرنویسی

مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با همکاری خبرگزاری ایسنا
دوره آموزشی اصول خبرنگاری و خبرنویسی

ارائه گواهینامه معتبر قابل ترجمه
مدرس از طرف خبرگزاری ایسنا
۵بهمن
خانم ها و آقایان
آنلاین

هزینه دوره 750/000تومان

کلید واژه ها: خبرنگاری خبرنویسی دوره آموزشی خبرنگاری و خبرنویسی خبرنگاری و خبرنویسی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


( ۲ )

نظر شما :