دوره آموزشی ICDL

در ۳سطح
دوره آموزشی ICDL

سطح۱ و سطح۲ و هفتگانه
شروع از ۲بهمن
خانم ها و آقایان
آنلاین
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

 

هزینه سطح 1 600/000تومان

هزینه سطح2 800/000 تومان

هفتگانه 1/200/000تومان

کلید واژه ها: icdl مهارت های هفتگانه icdl ICDL1 ICDL2 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


( ۱ )

نظر شما :