دوره آموزشی مجموعه قوانین مالیاتی

مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)
دوره آموزشی مجموعه قوانین مالیاتی

پنجشنبه ها
۱۰جلسه ۴ ساعته
خانم ها و آقایان
حضوری

هزینه 1/200/000تومان

مشاوره و ثبت نام از طریق شماره های ذیل

02166723804

09105494479

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) قوانین مالیاتی مالیات tax جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)


( ۲ )

نظر شما :