برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی انواع روشهای تولید در صنعت پوشاک

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی و مهارتی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی انواع روشهای تولید در صنعت پوشاک

در راستای طرح ملی مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در پهنه شرقی استان تهران اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی مهارتی برای رشته صنایع نساجی پوشاک و سراجی نمود.

http://inhb.ir/news/5721


نظر شما :