نشست تخصصی دو استارتاپ حوزه بسته بندی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

دعوت از دو استارتاپ حوزه بسته بندی جهت تقویت زنجیره ارزش
نشست تخصصی دو استارتاپ حوزه بسته بندی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در جهت تقویت زنجیره ارزش کسب و کارهای خانگی اقدام به برگزاری جلسه تخصصی جهت هم افزایی و استفاده از تجارب و راهکارهای توسعه ایی بازار دو تا از استارتاپ های طرح ملی توسعه مشاغل خاگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمود.

در این نشست گروه استارتاپ های تخصصی هوشمند کسب و کارهای بومی و روستای (همسفر اول) و گروه استارتاپ هندی پاک نقاط قوت و چالشهای پیش رو را بررسی نمودند و جهت هم افزایی خود جلسات مشترکی دیگری را مشخص نمودند.


نظر شما :